KONTAKTY

Strelecká akadémia
J&B HUNTING s.r.o.
PEKÁRSKA 7489/40A
91701 TRNAVA
SLOVENSKO
emal: info@strelecka-akademia.sk
telefón: 0908 840 538

FB J&B SHOOTING ACADEMY
na Facebooku

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v TRNAVE
Oddiel Sro, vložka 37017/T
IČO : 50 144 871
IČ DPH: SK2120195308

Číslo zbrojnej licencie: CA002272
MAPA

Strelecká akadémia

J&B HUNTING s.r.o.
PEKÁRSKA 7489/40A
91701 TRNAVA
SLOVENSKO

emal: info@strelecka-akademia.sk
telefón: 0908 840 538

FB J&B SHOOTING ACADEMY
na Facebooku

UPOZORNENIE
Tieto webové stránky obsahujú informácie z oblasti používania zbraní a streliva. Preto sú určené pre osoby staršie ako 18 rokov.

OBCHODNÉ PODMIENKY